Ekonomové signalizují nezaměstnanost a hospodářské potíže

13.8. 2020 Jiří Kudláček 738x

V jedné pohádce se král postavil před své syny a ukázal  jim jak se má dělit chléb.  První čtvrtinu dal svému koni, druhou daroval pocestným, třetí uložil na horší časy a teprve tu poslední ponechal pro sebe a svoji rodinu. Byla to nutnost, kterou vyžadoval život.

V ekonomice by to mělo fungovat stejně. Nejprve bychom měli podporovat a budovat to co nám dává práci a přináší obživu, naplňuje státní pokladnu nebo zabezpečuje vývojové i výzkumné programy. Další výdaje by měly připravovat podmínky rozvoje a zabezpečit nutnosti  pro běžný život i  práci, včetně dobrého zdravotního systému. V dobách blahobytu bychom měli tvořit rezervní fondy, plnit důchodový systém a  splácet případné dluhy. Teprve zůstatky bychom měli uvolňovat k růstu životní úrovně. Mělo by být přirozené, že na dobré časy si musíme vydělat.

Do čela našeho státu se dostal člověk, který dotáhl politický populismus k dokonalosti. Z bývalých členů STB vybudoval hospodářské impérium. 

Posoudit, kde se tyto investiční peníze najednou vzaly a koho vlastně jsou  bude na jiných. Tato všehoschopná armáda se schovala za politickou stranu a koupila si voliče. Běžný člověk může předpokládat, že za vlastní.  Jenže pan Babiš si voliče kupuje za naše peníze a využívá bez  skrupulí celý demokratický systém na úkor nás všech.

Převzetím téměř celé státní správy dostal do rukou veškeré informace, omezil kontroly vlastních aktivit, nasadil své lidi na veškeré peníze, které proudí z Evropské Unie.  Začal upravovat podmínky pro čerpání dotací a zaměřil veškeré kontrolní mechanismy státu na malé podnikatele a OSVČ.  Zavedl  kontrolní hlášení, kontrolu oběhu peněz, EET a další. Konglomerát  Agrofertu je bez kontroly a financovaný z dotací – skvělé. Střet zájmu je na tisíc procent a nic se neděje. 

Dosadil do státních podniků své lidi a tito rozhodují jako například paní Jermanová, když rozdává svým lidem krajské peníze. Dále si za veřejné zdroje , tedy naše peníze, zavazují další a další lidi, kteří nechtějí tento podvodný systém opustit. 

Co tedy vyhovuje tomuto oligarchovi. Urvat z peněz, které do České republiky směřují co nejvíce. Zamezit jakýmkoli kontrolám jeho impéria. Paralyzovat maximálně soudní, policejní i ostatní kontrolní činnost. Nasměrovat činnost finančních správ na kontrolu těch nejslabších a odvést pozornost od velkých peněz. Využívat morální kredit známých osobností  a ty pak v potřebné chvíli obětovat jako spasitel. 

Zde začíná, občané, náš velký problém. Tito lidé nepotřebují drahou pracovní sílu. Nechtějí hledat pracovníky. Chtějí, aby jste za směšné peníze na práci stáli frontu. Schválený schodek 500 miliard už je jenom poslední hřebík do rakve. Za dluh pro několik dalších generací si koupí seniory, úřednický stav nebo učitele. Krátkodobě rozdá peníze, které budou naším dluhem a pak si na ně, občané, někde vydělejte, já už mám svoje doma a do vašich problémů mi nic není.

Tady začíná nezaměstnanost a bylo by dobře, abychom si to všichni uvědomili. Současná vláda má zcela jinou motivaci než ten moudrý král. 

Komentáře