Jak pomoci Přerovu

19.8. 2020 Jiří Kudláček 485x

Jiří Kudláček – kandidát na senátora pro okres Přerovsko

Na začátku je třeba vyslovit, jak by mělo vlastně úspěšné město vypadat

Je třeba začít pod povrchem.  Utrácet peníze za to, co je vidět svádí mnohé politiky. Úspěšné město, ale musí investovat nebo podporovat investice především do infrastruktury, tj. do rozvodů vody, kanalizace, tepelného hospodářství, plynu, veřejného osvětlení, elektřiny atd.  Tam, kde nejsou tyto sítě v pořádku či nemají dostatečnou kapacitu, nepřicházejí investoři s novými záměry. Pokud neprobíhá přirozená obměna hospodářských subjektů, začnou ubývat pracovní místa a roste nezaměstnanost.

Pokud chce nový hospodářský subjekt investovat, hodnotí dopravní infrastrukturu, připravenost lokality (průmyslové zóny), dostupnost dálniční sítě, kvalitu energetické infrastruktury a také dostupnost kvalifikované pracovní síly nebo třeba vstřícnost úřadu.

Přerov leží téměř na rovině, má dostatečnou spádovost obyvatel, má tradici výroby a tedy i kvalifikovanou pracovní sílu. 

To, co chybí, je realizovaná vize rozvoje minimálně za posledních 20 let. Za tuto dobu mělo město čtyři primátory. Bohužel tento proces, který je nezbytný pro úspěšné město, nebyl za tuto dobu plánovitě zahájen. Dnes se financují města přerozdělením daní, které vybere stát k počtu obyvatel. Při optimalizaci nákladů na správu by mělo Přerovu zůstávat přibližně 160 – 180 mil. ročně na investice. Tato částka za posledních 20 let mohla být dále doplňována intenzivním čerpáním dotací, ať si o nich myslíme cokoli. Minimálně 50 – 70 mil. ročně

Pokud by tedy Přerov stanovil jasně definované oblasti nutné pro intenzivní rozvoj a seřadil je podle priorit, měl k dispozici na realizaci 200 – 250 mil. ročně. Dnes je nesmyslně zadlužen a téměř finančně paralyzován. 

Řadu věcí lze dále realizovat jako komerčně návratné nebo částečně návratné investice, jako je příprava průmyslových pozemků, pozemky pro bytovou i individuální výstavbu. Bytový fond v centru mohl být postupně rekonstruován a ve vyšší kvalitě vracen k užívání s projekty na oživení města.

Bohužel, mnoho z toho, co uvádím, se neděje a tak začínáme být svědky vybydleného centra města, zvyšujícího se dluhu do veřejných budov, neprovedené revitalizace sídlišť, nepřipravenost pro restrukturalizaci průmyslu aj. 

Na případnou odpověď, že to či ono  nejde si dovolím doporučit,  začněte sledovat například práci primátora Olomouce pana Miroslava Žbánka. Chválím ho za konsolidaci financí a kontroling  investic s nastavením plánu priorit.

Dále je potřeba sledovat magistrát města Ostravy a jeho snahy využívat možnosti, které stará Ostrava nabízí. Využití těžebních jam, důlního plynu aj. Veškeré tyto snahy směřují do oblasti zvyšovat zaměstnanost a navracet majetek těchto měst ke smysluplnému využití. Nechci pouze kritizovat, ale skutečně si myslím, že Přerovu může pomoci jen dlouhodobě plánovaný přístup k rozvoji města bez politikaření a nesmyslného politického předvádění.  

Komentáře