Podpora pro malé obce je součást naší budoucnosti

12.8. 2020 Jiří Kudláček 583x

Hlavní předností naší republiky je bohatá a úrodná krajina. Samotné zalesnění ještě v roce 2015 – 2018 činilo asi 34 %.  Zjednodušeně lze říci, že zcela určitě máme potenciál být potravinově soběstační a žít obklopeni zelení. Máme zatím dostatek polí, pastvin i lesů, krásné kopce i spoustu řek a potoků. 

Naším  problémem je vylidňování vesnice. Jen asi čtvrtina obyvatel dnes žije na malých obcích, zbytek se přemístil a přemísťuje do městských aglomerací. Na vesnici po celé České republice tak žije asi 2,5  milionů obyvatel.

Kolektivizace po roce 1948 změnila tvář menších statků a hospodářských zemědělských usedlostí na zemědělská družstva. Péče o každý metr půdy, který ještě dnes můžeme vidět například v Rakousku nebo Švýcarsku, se změnila na obhospodařování jen ekonomicky dobře dostupného území. Bylo postupně ukončeno vypásání strání, potlačeno soukromé pěstitelství i chov domácího zvířectva. Lidé se uzavřeli na soukromých malých zahradách a ještě nějakou dobu se snažili v kontaktu s přírodou pokračovat. Bohužel i toto již postupně končí a na vesnici již vůně stáje není tak oblíbená jako kdysi. 

Globalizace ale stále narůstá. Nikdo nehledí na krajinu jako na součást našeho společenství.

Málokdo vnímá, že devastací krajiny přicházíme o nenahraditelné hodnoty života. Zatím jsou důležité jenom peníze, výnosy, business, dálnice, průmysl nebo i osobní zájmy. 

Pole jsou žlutá, aby někdo vydělal na oleji. Maso plné antibiotik a chemie vozíme z ciziny. Dovážíme cukr, v jehož výrobě jsme byli na špici a postupně se vytrácí znalosti i zkušenost, kterou jsme okolo zemědělství měli. Dětem se ukazují ovce, kozy nebo dobytek jako rarita. Na včely má kde kdo alergii a sekat trávu pro králíky už se nenosí. 

Na okrese Přerov je v současnosti 99 malých obcí a 6 měst. Stát nepodporuje decentralizaci výroby v potravinářství a nebrání dotovaným dovozům velkovýroby ze zahraničí a tak ekonomika zemědělské malovýroby je v mnoha případech problematická. Zemědělci se snaží hledat různé alternativy a místo zdravého zemědělství staví bioplynové stanice nebo pěstují řepku, zakládají různé pomocné výroby a postupně se zbavují lidí, protože je prostě neuživí. 

Globalizace, tedy centralizace výroby do automatizovaných obrovských celků,  ale postupně zlikviduje i výroby našich okresních měst. Nabídka zboží sice bude, ale naše koupěschopnost bude klesat se  zvyšující se mírou nezaměstnanosti. 

Zatím je čas se vrátit k podpoře vesnice i zemědělství. Začít prosazovat podporu naší zemědělské produkce a na tuto navazovat obchod a pracovní místa, protože v malých městech i obcích budou díky hamižnosti nadnárodních konglomerátů ubývat. 

Komentáře