Aktuality

Zprávy, projevy, novinky, názory a akce

3.8. 2020

Bezpečnost v Přerově není jednoznačně zabezpečena

Navrhujeme, aby byl zvýšen počet strážníků i preventistů. Ředitel Městské policie musí být ze strany města více technicky zabezpečen, ale také jasně úkolován vedením města. Vedení města musí zabezpečit organizační koordinaci všech složek, které si musí navzájem pomáhat. Přehlížení stále většího počtu přestupků musí s končit. Tento přístup vede k anarchii. Přestupky i trestná činnost musí být důsledně potlačována. Také vznik...

2.8. 2020

Dluhonice D1

V Přerově v Dluhonicích bylo svoláno veřejné jednání k dostavbě osmikilometrového úseku dálnice D1. Občané už odevzdaně mlčeli a mě bylo z toho všeho trochu smutno. Asi před 25 lety někdo nakreslil na mapu tlustou čáru. Osu budoucí dálnice. Nepromyšleně tak poškodil okrajovou obytnou část Přerova ikdyž řešení byla i jiná. Pak nastoupila byrokratická mašinérie...

31.3. 2020

Starosta Kudláček: Ministerstvo nemá žádnou strategii

Rada města Hranice zrušila poplatky za družiny a školky, promíjí nájmy v městských prostorách. Úřad pracuje v nouzovém režimu. Město zajišťuje nákupy pro starší spoluobčany. Zastupitelstvo pomohlo nemocnici finančním darem v milionech korun a zajišťuje ochranné obleky i respirátory vlastní silou. To je jen malý výčet toho, o čem muselo po vyhlášení nouzového stavu město Hranice rozhodnout v několika málo...

17.5. 2016

Proč se rozcházejí lidé stejných vizí?

Hlavní problém spatřuji ve špatně nastavených parametrech pro hodnocení reálných výsledků pro naplňování cílů a v neřízené personální politice, která na dosahované výsledky nenavazuje. Zákon 424/1991 Sb.  řeší rozdíl mezi politickou stranou a hnutím.Hnutí usiluje o poukazování na konkrétní nedostatky, zpracovává návrhy změn, předkládá doporučení a shromažďuje podklady pro oponenturu nevhodné, nepotřebné nebo pro lidi...